Rabobank ClubSupport

We gaan met de pet rond!

Ook dit jaar kun je weer via Rabobank ClubSupport (voorheen bekend als Rabobank Club Actie) stemmen op Meppers Eersel. Voor jou een kleine moeite, voor ons en financieel zetje in de rug! Stem op ons en breng je omgeving op de hoogte hun stemmen ook aan ons te verdelen!

Rabobank ClubSupport

Rabobank is een coöperatie die jaarlijks uit het resultaat een zogenaamd coöperatief dividend ter beschikking stelt aan de leden van de coöperatie. De leden van de bank mogen aangeven aan wie dat dividend uitgekeerd wordt. Rabobank heeft er een paar jaar geleden voor gekozen dat in de vorm van een actie als deze te doen. Rabobank De Kempen – waar wij bankieren – biedt ons zo de mogelijkheid mee te kunnen delen in dat dividend. Wellicht heb je er via de advertentiecampagne op TV al iets van mee gekregen. Via  https://www.rabo-clubsupport.nl/? kun je er meer over vinden, maar wij zullen hier een poging doen je uit te leggen hoe je ons kunt steunen. Wij doen er namelijk weer aan mee en door je stem aan Meppers te geven krijgen wij aan het einde van de actie geld uit de pot. 

Hoe werkt het?

Als je al lid bent van de Rabobank, dan krijg je automatisch een uitnodiging van Rabobank om jouw vijf stemmen uit te brengen. Heb je er wel een rekening maar ben je nog geen lid, ga dan snel naar je bank of klik de link naar de website van de bank om je voor het begin van de stemperiode aan te melden als lid. Elke rekeninghouder van 12 jaar of ouder kan lid worden. Vanaf 27 september, als de stemperiode begonnen is, mag elk lid van Rabobank De Kempen de vijf toegekende sponsorstemmen uitbrengen op de verenigingen die zich aangemeld hebben. Je mag maximaal twee van je stemmen aan een deelnemende vereniging geven. En hoe meer leden van Rabobank wij er van kunnen overtuigen dat ze een of twee van hun stemmen aan Meppers moeten geven, hoe hoger het bedrag wordt wat ons toegekend wordt. Het te vergeven dividendbedrag voor dit jaar voor de hele Kempen is  € 270.000,-  Uitgaande van ± 30.000 leden die elk 5 stemmen uit mogen brengen, is een stem op Meppers dus bijna € 2,- waard.

Wat willen wij dat jij doet?

Aangezien wij alle extra inkomsten goed kunnen gebruiken voor de faciliteiten op ons veld, vragen we jullie om als je zou kunnen stemmen twee van je stemmen aan Meppers te geven. Alle leden van de Rabobank vestigingen die onder “De Kempen” vallen mogen op ons stemmen en we zouden graag zien dat je er daar ook van overtuigd wat van hun stemmen te gunnen. We rekenen er op dat jullie dit onder je familie, kennissen en vrienden bekend maken en hen – tot vervelens toe – gaan aanklampen om op Meppers te stemmen 😉